Tips på snabba intervaller på löparbana - Sverige Springer
Löpning

Tips på snabba intervaller på löparbana

Ett roligt intervallpass på löparbana kan bestå av så kallade ”supertusingar”, ett pass som löpcoach Johan Forsstedt körde med Sarah Edsberger och Erik Olofsson på Fuerteventura i våras.

Tanken är att man delar upp 1 000 meter på fyra intervaller: 100m – 200m – 300m – 400m och vilar 30 sekunder mellan varje intervall. Farten ska vara 10-20 sekunder snabbare än sin milfart. Efter en supertusing tar man 60-90 sekunders setvila innan man kör nästa supertusing. Totalt kan man köra 5-10 stycken.