Allmänna villkor - Sverige Springer

Allmänna villkor

1. ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp arrangerade av Starbay AB. Med benämningarna ”Sverige Springer”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Starbay Ab, org. nr 556830-6079, Frösundaviks Allé 15, 169 70 Solna. Med ”lopp” menas löpartävlingar samt andra typer av event.

Genom att du anmäler dig till något av våra lopp godkänner du våra gällande Allmänna Villkor. Om du gör en anmälan för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av och följer våra villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera villkoren.

För att delta i vissa av våra lopp måste du ha uppnått en viss ålder. Eventuell åldersgräns för våra lopp framgår vid anmälan till respektive lopp. Är du yngre än 18 år vid anmälningstillfället måste din målsman godkänna anmälan för att du skall kunna ingå ett avtal.

Notera att det kan finnas en tidsbegränsning för genomförandet av våra lopp och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta ett lopp innan du har gått i mål. En eventuell tidsbegränsning framgår i officiell information för det aktuella loppet.

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet kring det lopp du har anmält dig till. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av loppet om vi anser detta vara nödvändigt.

2. ÅTERBETALNING OCH ÅNGERRÄTT
Anmälan till Sverige Springers lopp är bindande och vi erbjuder ingen återbetalning av startavgift vid skada eller sjukdom.

Vid skada eller sjukdom kan du eventuellt få din startavgift återbetald från ditt försäkringsbolag om du är försäkrad under , Folksams Motionsloppsförsäkring eller motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag när du anmäler dig. I en sådan försäkring kan också ingå olycksfallsförsäkring vid skada under lopp och ersättning för självriskkostnad vid förlorat bagage (faller normalt under hemförsäkring) i samband med event. Vi tillåter inte flytt av outnyttjad startplats i ett event till ett annat av våra event.

Sverige Springer har ingen skyldighet att återbetala startavgiften, eller att betala skadestånd eller kompensation pga att ett av våra lopp ställs in. Köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Ingen ersättning ges för ekonomisk förlust vid bokad resa eller boende i samband med våra lopp. Vi hänvisar i dessa fall till ditt försäkringsbolag.

3. BYTE AV DELTAGARNAMN
Anmälan till våra lopp är personlig och du får inte låta någon springa loppet i ditt namn. Vi erbjuder möjligheten att byta deltagarnamn på en startplats. Byte av deltagarnamn kan göras gratis. Den som vill byta deltagarnamn på sin startplats behöver själv hitta en ersättare.

Notera att det endast är möjligt att byta deltagarnamn fram till och med 10 dagar innan loppet ska äga rum, eller dagen innan anmälan stänger, beroende på vad som infaller först. För att genomföra ett namnbyte eller få mer information om hur namnbytet går till, ber vi dig kontakta oss på [email protected]. När det är mindre än 10 dagar kvar till loppet godkänner vi inte ändringar av namn på anmälan. Vi hänvisar då till ditt försäkringsbolag för eventuell återbetalning av anmälningsavgift om du inte kan delta.

4. PERSONUPPGIFTER
Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn, födelsedatum, klubb, ort och nationalitet offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Du som av personliga skäl inte vill synas i start- eller resultatlistor kan meddela oss detta på e-mail: [email protected]. Meddela vilket eller vilka lopp det avser.

När du anmäler dig till något av våra lopp kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi ber dig att läsa om Sverige Springers behandling av personuppgifter här.

För att slutföra anmälan till våra lopp måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid registreringen. Vi behöver din korrekta e-postadress för att skicka anmälningsbekräftelse, startbevis och annan relevant information rörande loppen.

Din e-postadress används till utskick av nyhetsbrev från Sverige Springer, med emfas på de event som vi arrangerar. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att kontakta vår kundservice på [email protected] eller klicka på avregistrerings länken i utskicken.

5. MARKNADSFÖRING OCH FOTOGRAFERING
Vi kommer att ha fotografer på plats vid våra lopp som tar både stillbilder och rörlig bild. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att bilder och filmer från våra lopp kan komma att användas av Sverige Springer i marknadsföringssyfte på hemsidor, i sociala medier, i annonser och trycksaker samt i TV-programmet Sverige Springer som sänds på TV4 Play, C More, Sportkanalen och sverigespringer.se. Du samtycker också till att Sverige Springers samarbetspartners vid aktuellt lopp använder bilder och filmer från loppet i syfte att marknadsföra andra av Sverige Springers arrangerade lopp, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Samarbetspartners för aktuellt lopp hittar du alltid längst ner på loppets hemsida under rubriken Sponsorer. Läs gärna om Sverige Springers behandling av personuppgifter här.

6. BETALNING
Utbudet av betalmetoder kan variera mellan Sverige Springers olika lopp.

Vi lagrar aldrig ditt bankkontonummer eller kreditkortsnummer.

När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.

7. BOKNINGSBEKRÄFTELSE
Efter att du har gjort din anmälan kommer vi att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. För att säkerställa att vi har fått korrekt information bör du kontrollera bokningsbekräftelsen så snart som möjligt och meddela oss om något inte stämmer. Kommer det ingen bokningsbekräftelse ber vi dig kontrollera din skräppost innan du kontaktar oss.

8. ANSVAR / FORCE MAJEURE
Vi tar inget ansvar för skada som uppstår till följd av brott mot dessa Allmänna Villkor eller brott mot regler eller instruktioner som tillämpas vid våra lopp.

Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor godkänner du att du deltar på egen risk i våra lopp och att vi därför inte ansvarar för skada som eventuellt åsamkas dig vid deltagandet i loppet. Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå på kläder eller teknisk utrustning som du bär under loppet. Vi ansvarar inte för din personliga egendom som tas med till loppet. Vi ansvarar inte för värdesaker.

Sverige Springer är befriade från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut eller annan därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida – exempelvis vår möjlighet att arrangera ett lopp.

Om ett av våra lopp ställs in på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från Sverige Springer.

Vid deltagande i lopp utanför ditt hemland bör du alltid se till att du har försäkring som täcker eventuella skador och sjukvårdsutgifter i detta land.

9. TVISTER
Om du inte är nöjd med något av våra lopp ber vi dig att kontakta oss på [email protected]. Om du därefter inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.