Personuppgiftspolicy - Sverige Springer

Personuppgiftspolicy

1.Behandling av personuppgifter
Detta policydokument gäller för Starbay AB. Med benämning “Sverige Springer” menas Starbay AB (556830-6079). Sverige Springer är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter för att anpassa våra erbjudanden och budskap, för att kommunicera information och erbjudanden samt för att analysera data för förbättrade erbjudanden och för att ge Sverige Springer bättre insikt i hur våra produkter och tjänster används. Personuppgiftsansvarig är ansvarig för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

För att delta i ett av Sverige Springers ordnat event behandlar vi personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, epostadress, användarnamn, kommunikation, fotografier, resultatlistor). Dessa uppgifter (förutom resultatlistor) sparas därefter för att kunna ge bästa möjliga service. Resultatlistor publiceras och tas ej bort (vilket är praxis rörande resultatlistor).

För att kunna marknadsföra evenemang, produkter och tjänster behandlar vi egenhändigt inhämtade personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, epostadress). Dessa behandlas till dess att vi får besked om att personen inte längre önskar marknadsföringsinformation från oss.

För att kunna utveckla våra tjänster behandlar vi personuppgifter (trafikinformation från webbläsare, ålder, bostadsort, klickbeteende). Vi använder denna data för att på aggregerad nivå (ej på individnivå) analysera hur våra webbsidor används och demografi på besökare.

2. Så skyddar vi dina uppgifter
Sverige Springer värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och vi säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

3. Vilken typ av personliga data hanterar vi?
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress
– Personnummer
– Fotografier, filmer
– Kommunikation mellan dig och Sverige Springer
– Användarnamn
– Trafikinformation som levereras av din webbläsare, som webbläsarversion, språk, adress till sidan du kom från och annan trafikinformation som IP-adress
– Klickbeteenden som vilka länkar du klickar på och när

4. Så länge sparar vi dina uppgifter
Sverige Springer sparar dina uppgifter så länge vi behöver för våra redovisade syften, med hänsyn taget till att vi vill kunna bevara en god kundupplevelse och svara på frågor om tidigare interaktioner.

5. Underleverantörer
Sverige Springer kan använda sig av underleverantörer (”personuppgiftsbiträden”) för att kunna behandla dina personuppgifter för de ovan angivna ändamålen. Sverige Springer kan t.ex. använda personuppgiftsbiträden för att hantera datalagring på externa servrar, webbshopsystem, IT-och kundsupport, utföra kundanalyser och analysera användarupplevelsen och användningen av tjänsten. Personuppgiftsbiträden kommer ha liknande skyldigheter som den personuppgiftsansvarige angående behandlingen av dina personuppgifter.

Då våra personuppgiftsbiträden geografiskt kan befinna sig både innanför och utanför EU/EES, kan dina personuppgifter komma att delas och överföras inom och utanför EU/EES, vilket innebär att dina personuppgifter kan överföras till geografiska områden där du kan ha ett lägre skydd för dina personuppgifter.

6. Datapolicy
Sverige Springer är en sajt som är annonsfinansierad. I vår annonsaffär använder vi data för att visa annonser. I det digitala annonslandskapet finns det olika aktörer som vi behöver förhålla oss till. Det finns köpare, tekniska plattformar och säljbolag. Vi har upprättat en datapolicy med dessa aktörer för att skydda våra besökare.

Sverige Springer läser av coockies i anonymiserad form. Med hjälp av dessa cookies kan vi sedan personalisera och rikta annonser. Cookies kan användas även för att mäta vilken effekt en kampanj ger.

Sverige Springer använder tredjepart-cookies. detta innebär att det kan förekomma cookies från andra parter. VIssa cookies kommer från företag som annonserar på sajten eller från annonsbyårer som förmedlar annonser. Vanligtvis används dessa cookies för att mäta utfallet av annonseringen.

Följande aktörer har möjlighet att köpa annonsering på våra sajter samt att mäta utfall av deras kör hos oss.

Sverige Springer har möjlighet att göra utskick och meddelanden med redaktionell och kommersiell information till de e-postadresser som finns i Sverige Springers databas.

7. Samtycke
Genom att använda vår webbplats och delta i våra lopp och event godkänner du att vi samlar in och använder din information på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

This error message is only visible to WordPress admins
Unsupported get request. Object with ID '17841407306288426' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api